887.JPG

​避免病菌入口

★隨身型噴霧漱口液---隨時防衛病從口入

​★密封式蓋口---保持產品安全衛生

★360度旋轉噴頭---甚麼場合都能做好口腔衛生管理

★維護口腔系統新觀念

      1.消除口罩裡的濃厚口味

      2.避免成為感染病毒複製環境

      3.守護口腔避免牙周病、牙菌斑孳生

      4.避免抽菸、吃檳榔積層的癌變發生

      5.維護人際關係,避免口內惡臭影響情緒

​★從此無須擔心忘了早晚刷牙,幾噴就能達到口氣清

   新,病菌跑光光。